Sadržaj garantnog lista

Za sve proizvode važi standardna dvogodišjna garancija uz uredno popunjen garantni list.

Garantni list sadrži sledeće elemente:

Podaci o proizvodu:
Fabrički broj šasije
Godina proizvodnje

Podaci o Kupcu:
Ime i prezime
Adresa

Datum prodaje

GARANTNA IZJAVA

Izjavljujemo:
a)    Da će u garantnom roku proizvod besprekorno funkcionisati ako se budete pridržavali datih uputstva.
b)    Da ćemo za proizvod u garatnom roku obezbediti servisno održavanje i sve potrebne rezervne delove.
c)    Da ćemo u garantnom roku o svom trošku obezbediti otklanjanje kvarova i nepravilnosti u roku ne dužem od 7 dana.
Proizvod koji ne bi bio popravljen u pomenutom roku, biće na Vaš zahtev zamenjen novim.

Garancija vazi od dana kupovine proizvoda, što se dokazuje potvrđenim garantnim listom (pečat prodavnice, datum prodaje, potpis i račun prodavca)
Garancija ne obuhvata: nedostatke (kvarove) usled nepravilne upotrebe i rukovanja i delove koji je normalno troše upotrebom.
Garancija prestaje važiti ako se utvrdi da je predhodnu popravku obavilo neovlašćeno lice odnosno ako su bili ugrađeni neoriginalni delovi.

Servisno održavanje vrši proizvođač:
S.Z.R. "TRAJKOVIC" Vinarce
GARANCIJA: 2 godine